Jeřábnické práce

Jeřábnické práce

Zajišťujeme jeřábnické práce pro stavební firmy i soukromníky

jeřábnické práce pro stavby, stavební firmy

Jeřáby

Provádíme jeřábnické práce autojeřáby Tatra AD 160, AD 20, AD 25 a Grove 2035 s nosností do 35 tun. Naše jeřáby splňují všechny bezpečnostní požadavky a mají požadované revizní zkoušky.

Jeřábníci

Naši jeřábníci mají dlouholetou praxi a jsou profesionálními pracovníky. Procházejí každý rok jeřábnickým školením, pod vedením zkušeného jeřábnického školitele.
Před odjezdem na jeřábnické práce na stavbách jeřábníci vždy kontrolují technický stav jeřábů. Naše jeřáby jsou vždy v perfektním technickém stavu.

Postup jeřábnických prací

Při příjezdu na stavbu jeřábník zkontroluje stavbu a určí pozici pro jeřábnické práce (jeřábování) a postaví jeřáb na pozici. Poté určí vazače břemen a zkontroluje vazačský průkaz. Pro bezpečnost jeřábování domluví s vazačem pokyny pro jeřábnické práce a nechá si potvrdit doklad o bezpečnosti práce při jeřábování.

Jeřábník umístí jeřáb na pozici a ustaví jej na patky do roviny. Zvedne rameno jeřábu a na hák jeřábu pověsí vázací prostředky domluveného typu mezi jeřábníkem a vazačem . Při vázání jeřábník kontroluje zacházení s vázacími prostředky a řídí se pokyny vazače.
Před zahájením jeřábnických prací podle typu zařízení jeřábu kontroluje vzdá|enost a váhu zvedaného břemene.

Ceník jeřábnických prací

AD 160
800 Kč/hod. + 37 Kč/km
AD 20
850 Kč/hod. + 40 Kč/km
AD 25
1.050 Kč/hod. + 40 Kč/km
Grove 35
1.350 Kč/hod. + 50 Kč/km